• ERU İlahiyat Fakültesi

    ERU İlahiyat Fakültesi

  • ERU İlahiyat Fakültesi

    ERU İlahiyat Fakültesi


Hoşgeldiniz

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ

16 Aralık 1965 tarihinde “Yüksek İslam Enstitüsü” adıyla Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğüne bağlı olarak açılan ve öğretim süresi dört yıl olan yüksek okulumuz bu ad ve statü ile 17 yıl eğitim-öğretime devam etmiştir. 20 Temmuz 1982 tarih ve 41 Sayılı Kanun Hükmündeki Kararname ile İlahiyat Fakültesine dönüştürülerek Erciyes Üniversitesine bağlanmıştır. 

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ
"akademik bilgi platformu"
 
Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 1983 yılında ilk sayısını çıkarmış, 2001 yılına kadar yayınlanmaya devam etmiş ve akademi dünyasına 11 sayı sunmuştur. 2011 yılına kadar yayınına ara verilen Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, merhum Prof. Dr. M. Zeki DUMAN'ın gayretleriyle yeniden yayınlanmaya başlanmıştır.

İlahiyat araştırmaları alanında akademik ve entelektüel düşüncenin buluştuğu bir platform olarak ERUIFD, Tefsirden Felsefeye, Mantığa; Mezhepler Tarihinden Din Sosyolojisine, Dinler Tarihine; Hadisten İslam Sanatları ve Edebiyatına kadar İlahiyat bilimlerinin tamamında makale, çeviri-makale, kitap-sempozyum-toplantı tanıtımı bölümlerinde alanının uzmanlarınca kaleme alınmış eserlere yer vermektedir.

İndeksler:

Gelişen dünyada bilgiye erişimin önemine inanan yayın politikaları çerçevesinde ulusal ve uluslararası indekslerce taranma hedefi doğrultusunda çalışmalar yürütülmekte olup, sürece ilişkin gelişmeleri "Veritabanı" sekmesi altındaki "indeksler" bölümünden takip edebilirsiniz.

Repository:

ERUIFD'nin Cornell Üniversitesi tarafından geliştirilen "The Open Archives Protokol for Metadata Harvesting 2.0 (OAI-PMH)" altyapısını kullanan ulusal ve uluslararası veritabanlarına uyumluluk çalışmaları kapsamında Dublin Core destekli local repository sistemi yayına başlamıştır. Bu sistem bir arşivedeki kayıtlara ilişkin metadataları biraraya getirmek amacıyla geliştirilmiştir.

Sayılar