ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ
YAYIN VE YAZIM KURALLARI

1. ERUIFD, ulusal hakemli bir dergi olup, yayın merkezi Kayseri'dir. Yılda 2 (iki) sayı olarak yayımlanır. Gerektiği durumlarda bu sayıların dışında özel sayılar ve ek sayılar yayımlayabilir.

2. ERUIFD, İlahiyat Bilimlerinin tüm alanlarıyla ilgili billimsel makaleler, röportajlar, çeviriler, tanıtım yazıları vb. çalışmaları yayınlayan akademik bir dergidir.

3. Billimsel makaleler, röportajlar, çeviriler, tanıtım yazılarının dergi sistemine eklenmesi, yazının yayınlanması için başvuru olarak kabul edilir ve yazı hakem sürecine gönderilir.

4. Gönderilen yazıların tüm telif hakları dergiye ait olup, ERUIFD'den izin almaksızın başka bir yerde yayınlanmaz, çoğaltılamaz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz. Ayrıca yazılardan doğacak herhangi bir yasal sorumluluk yazarlarına aittir.

5. ERUIFD'nin yayın dili Türkçe, İngilizce, Arapça, İbranice, Rusça ve diğer yaygın kullanılan dünya dilleridir.

6. Makalenin başında en az 200 kelimeden oluşan Türkçe (ÖZ), İngilizce (ABSTRACT), 3-5 kelimelik Türkçe (Anahtar Kelimeler) ve İngilizce (Key Words); Türkçe ve İngilizce başlığa yer verilmelidir. Bu şartları yerine getirmeyen yazılar, hakem sürecini tamamlasalar bile yayınlanmazlar.

7. ERUIFD'ye gönderilen yazılar haklem sürecine gireceği için sisteme eklenen yazıların içine isim veya yazarın kimliğini deşifre edici bilgiler konulmamalıdır. Makalenin Hakem süreci tamamlandıktan sonra yazar veye yazarlar ile ilgili bilgiler makaleye editör tarafından eklenecektir.

8. ERUIFD'de makale sisteme yazar tarafından yüklendikten sonra aşağıdaki süreçler gerçekleşmektedir. Yüklenen makale editör/editör yardımcıları tarafından yayım ve yazım kurallarına uyumluluk kontrolleri yapılmaktadır. Editör onayı tamamlandıktan sonra yazı hakemlere gönderilmektedir. Editöre onayından geçen her makale için üç hakem atanmaktadır. Bu hakemlerden birisi yabancı dil özet hakemidir. Diğer iki hakem ise ilgili anabilim dalında uzman akademisyenlerden oluşmaktadır. 

9. Dergi sistemine eklenen yazılar, daha önce başka bir yerde yayınlanmış olmamalıdır. Sempozyum bildirileri ise durumun makale içinde bildirilmesiyle yayınlanabilir.

10. Metin sonunda KAYNAKÇA başlığı altında atıf yapılan eserler, yazar soyadı sırasına göre yazar soyadı büyük, adı küçük yazılmış bir şekilde düzenlenmelidir.

11. ERUIFD'ye yazar veya hakem olarak üye olunurken istenilen tüm bilgiler eksiksiz olarak doldurulmalıdır. Özgeçmiş başlığında yazarın/hakemin çalışma ve ilgi alanları sıralanmalıdır. Anabilim dalı başlığında ise önce Anabilim dalı sonra bilim dalı yazılmalıdır. 

12. ERUIFD, sadece elektronik olarak yayın yapan bir dergidir.