ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

 

Sahibi

Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Adına

Dekan Prof. Dr. Ramazan ERTÜRK

 

Editör

Ali KUŞAT

 

Yardımcı Editör

Kenan HAS & Ramazan ADIBELLİ


Yazı İşleri Müdürü

Abdullah Ömer YAVUZ


Yayın Kurulu

Şahin GÜVEN (Başkan), Mehmet KORKMAZ, Süleyman DOĞANAY, Muammer SARIKAYA, 

Harun IŞIK, Mehmet DEMİRCİ, Ahmet YILDIZMizanpaj

Mustafa Derviş DERELİ


Tanıtım ve Sosyal Medya

Mustafa Derviş DERELİ

 

Dergi Web Yayın

Mustafa ULU

Abdullah Ömer YAVUZ

 

İrtibat

iletisim@eruifd.com

eruifd@gmail.com


ISSN: 2146-6386

e-ISSN: 2148-7839

 


Dergimiz yılda iki kez yayınlanan hakemli akademik bir dergidir.
ERUIFD, OCLC Worldcat İndeksi tarafından taranmaktadır.

Türkiye’de en az beş üniversiteye mensup öğretim üyelerinden oluşan bir hakem kurulu vardır.

ERUIFD'ye gönderilen yazılar önce dergi yazım ilkelerine uygunluk açısından yayın kurulunca incelenir ve uygun bulunan çalışmalar o alandaki çalışmalarıyla tanınmış iki hakeme gönderilir. İki hakemden sadece birinin olumsuz rapor vermesi halinde yazı üçüncü bir hakeme gönderilir. Yazıların yayınlanmasına yayın kurulu karar verir.

             Dergimizde yayınlanan makalelerin bilimsel sorumluluğu makale sahiplerine aittir.

         Makaleler kaynak gösterilmek koşuluyla iktibas edilebilir.